Handikapforbundet vil ha likestilling inn på den politiske dagsorden

Norges Handikapforbund og 9 andre organisasjoner, krever i en kronikk at konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (internasjonalt kjent som CRPD) må inngå i det norske lovverket.

Bakgrunnen for kronikken er Norges høring i FN. Møtet fant sted i den sveitsiske byen Genéve, og her ble regjeringen ble spurt om nasjonen står fast på at funksjonshemmede skal ha lavere rettsvern enn funksjonsfriske. «Svaret er ja», skriver kronikkforfatterne, før de fortsetter: «Samtidig som regjeringen for første gang svarte FN om funksjonshemmedes rettigheter i Norge, sa de folkevalgte imot å innlemme FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i den norske menneskerettighetsloven. Det betyr at norsk lov har forrang på områder der CRPD avviker fra loven.»

Videre står det: «Hvorfor aksepterer samfunnet at funksjonshemmede har lavere status enn andre? Det handler ikke først og fremst om økonomi, men om fordommer og diskriminering. Vi kaller oss verdens mest likestilte land. For at det skal stemme, må funksjonshemmede inkluderes. Likestilling av funksjonshemmede handler om å bestemme over eget liv, ha de samme mulighetene som andre og slippe formynder og formynderi. Vi krever frihet, selvstendighet og likestilling.»

Les hele kronikken: http://www.nhf.no/arkiv/vi-krever-likestilling-ikke-likeverd/2019/04/08/f22d7d4c-7db1-4945-833a-bd686f057e20

Publisert av: Anders Teslo