Handikapforbundet har innstilt ny leder

Valgkomitéen i Norges Handikapforbund (NHF) har innstilt  tidligere ordfører og stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik (50) som ny forbundsleder. Valget av forbundsleder og nytt sentralstyre skjer på landsmøtet til Norges Handikapforbund 15. juni. Komitéens kandidat vil da overta organisasjonens øverste tillitsverv etter Arne Lein. 

Tove Linnea Brandvik har vært ansatt i Uloba – Independent Living Norge siden 2013, som politisk rådgiver, leder for politisk avdeling og siden mars 2018 som leder for samfunnspolitisk avdeling. Hun har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i to perioder, og den eneste representanten på Løvebakken med rullestol. Brandvik var ordfører i Lindås i Hordaland i fire år. Hun har vært senterleder og hatt flere ulike styreverv både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet er hun styreleder for Beitostølen helsesportsenter.

Da Handikapnytt spurte Tove Linnea Brandvik hvorfor hun hadde takket ja til å stille til valg som forbundsleder i NH, svarte hun:  – Fordi NHF er en veldig spennende organisasjon med en like spennende framtid. Det er mange oppgaver som skal løses, og organisasjonen har mange sterke krefter som drar i riktig retning. Og nå var det riktige tidspunktet for meg å kunne stille meg til rådighet.

Det dreier seg om å lytte til hva medlemmene ønsker, og hvordan vi kan ta dette videre. NHFs strategi for øvrig var egentlig at organisasjonen satte seg som mål å finne ut hvordan vi ønsker å se ut i framtida. Det er tydelig at det er flere enn de medlemmene vi har i dag som ønsker å være aktive. Da gjelder det å få trukket dem inn. Det handler om livsfasene til folk – kanskje er du småbarnsmor og har ikke så god tid. Det betyr at du muligens kan bidra i en annen form, i en arbeidsgruppe for eksempel, og kanskje komme tilbake til andre oppgaver. Vi må ha en raus tilnærming som viser at du er like viktig i alle livssituasjoner. – Du har sittet i NHFs sentralstyre i to perioder og i arbeidsutvalget. Hvor godt vil du si at du kjenner NHF? – Jeg føler jeg kjenner NHF veldig godt. Jeg har jobbet tett opp mot organisasjonen siden slutten av 90-tallet, i ulike roller, særlig som politiker. Derfor har jeg også tidligere valgt ikke å takke ja til tillitsverv fordi det kunne bli en vanskelig sammenblanding. Jeg har også selv vært medlem lenge.- Hvis du blir valgt – hva blir det viktigste for deg i tiden framover? – Det aller viktigste for meg er å sørge for å lytte til organisasjonen. Å bruke tid til å være med og på å lytte til hva organisasjonen står i, høre hvordan folk opplever utfordringene, hvordan de bygger lag. Og bruke energien på å omsette erfaringene i praksis.- Hva tar du med deg fra tiden i Uloba? – Jeg tar med meg et bredt nettverk og erfaring fra nasjonalt og internasjonalt arbeid på dette feltet. Alle tar med seg noe av den erfaringen de har opparbeidet seg. Min erfaringsbakgrunn kan ikke være status for hvordan jeg skal gjøre jobben min framover. Den er grunnlaget for min kompetanse. Skulle jeg være så heldig å bli valgt til forbundsleder i NHF, er oppgaven å ivareta organisasjonens interesser.      

Tove Linnea Brandvik innstilt som ny leder i Handikapforbundet

Valget av forbundsleder og nytt sentralstyre skjer på landsmøtet til Norges Handikapforbund (NHF) 15. juni i år. Og nå har valgkomiteen offentliggjort sin innstilling. Tove Linnea Brandvik er komiteens kandidat til å overta organisasjonens øverste tillitsverv etter Arne Lein.

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 24.  mai 3019