Gry ble nesten blind og delvis ufør da NAV-gåstolen gikk i stykker

Haugen har medfødt beinskjørhet og er kortvokst, og er helt avhengig av gåstol for å kunne bevege seg innendørs. Hun har likevel vært i full jobb etter at hun ble ferdig utdannet. Det var fram til for snart tre år siden, da det ene beinet på gåstolen hun hadde fått låne fra hjelpemiddelsentralen-Nav knakk. Etter fallulykken ble Gry Tofte Haugen delvis blind og er i dag 40 prosent ufør. Hun reagerer på at Nav ikke vil gi henne erstatning. Siden ulykken har hun vært uten arbeidsinntekt.

– Jeg står i praksis uten rettigheter, sier Haugen.

Gåstolen Gry brukte var over ti år gammel  da ulykken  skjedde.  Det betyr  at produsenten  ikke  kan holdes ansvarlig. Gry  forteller at  hun i to år forsøkte å søke Nav om erstatning, men fikk avslag, Det mener  hun er urimelig. Gry  har lidd  et merkbart inntektstap etter ulykken ettersom hun  ikke lenger kan jobbe fulltid, forteller hun.  -Regjeringen har en arbeidslinje som oppmuntrer til jobbb, og det er jeg enig i.Derfor har jeg gjort alt jeg kan for selv å kunne jobbe, til tross for min funksjonshemning (Gry er født kortvokst). Når jeg får en ny funksjonshemning som følge av en ulykke med et hjelpemiddel Nav har lånt ut til meg, mener jeg det er feil at staten ikke tar ansvar, sier Gry til Dagsavisen.

Gry gikk til sak mot Nav med krav om erstatning for skaden hun ble påført. Nav ble frikjent 5.januar. Hun regerer på flere av argumentene Nav fremholdt i retten, blant annet at «fall fra egen høyde er normalt», og at selve fallet var tilfeldig». Men aller mest reagerer hun på at Nav kaller hjelpemiddelet «et utelukkende positikvt tiltak i brukerens interesse, lånt ut gratis». -Det reflekterer holdninger jeg trodde var forbi. Jeg er veldig glad for at jeg bor i et velferdssamfunn, men det betyr ikke at funksjonshemmede ikke kan stille krav om at hjelpemidlene de bruker, faktisk fungerer og er trygge sier hun. -Holdningene fra staten opplever jeg som diskriminerende, fortsetter Haugen, som forteller at hun har bestemt seg for å anke saken til lagmannsretten.Hun mener avslaget fra Nav tyder på at hun i praksis står uten rettigheter.

Leder Arne Lein i Norges Handikapforbund støtter Gry Haugen i at Nav bør ta et større ansvar for sine hjelpemidler. Ifølge Lein foretar ikke Nav kantroll på denne typen helpemidler, noe han mener gjør det vanskelig å oppdage skjult feil som i Grys tilfelle. -Nav burde innføre en utløpstid for hjelpemidlene sine. Når tiden er løpt ut, må de teste det på nytt for å sjekke om det fortsatt er trygt å bruke, og brukeren må få vite hor lang tid det forventet at hjelpemiddelet har. I dag et det en svakhet i systemet som det er viktig at rettes opp, slik at ikke flere personer blir skadet, sier Lein.

Les hele saken i Dagsavisen:

Gåstolen fra Nav knakk og Gry ble 40 prosent ufør

Haugen har medfødt beinskjørhet og er kortvokst, og er helt avhengig av gåstol for å kunne bevege seg innendørs. Hun har likevel vært i full jobb etter at hun ble ferdig utdannet. Det var fram til for snart tre år siden, da det ene beinet på gåstolen hun hadde fått låne fra hjelpemiddelsentralen i Nav, knakk.

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

 

 

 

 

 

 

 

 

funksjonshemmede, NAV

Levert av Ascentia AS