Funksjonshemmede Ågot er for gammel til å få hjelp

Den en gang veltalende SV-politikeren Ågot Valle har i dag nesten ikke språk. Hun forstår alt, men klarer ikke å gjøre seg forstått. Hun er funksjonshemmet og avhengig av assistanse i hverdagen. Ågot ønsker å være aktiv, men er for gammel for å få brukerstyrt personlig assistanse.

– Vi reagerer på at dersom hun hadde vært ti år yngre, ville hun fått denne hjelpen. Det er alderdiskriminering. Det sier mannen til Valle, Yngve Sæterås, til TV2. Han har kjempet i årevis for at hans slagrammede kone på 74 år skal få BPA. Alle søknadene har blitt avvist av Bergen kommune. I 2015 ble ordningen rettighetsfestet, og norske kommuner fikk over 500 millioner kroner i økte midler. Loven er slik at man har rett på BPA dersom man har et langvarig og stort behov for hjelp – minst 25 timer i uken. Men ikke om du er fylt 67 år. Nå kjemper familien for å endre loven, slik at også eldre funksjonshemmede skal få lovfestet rett til hjelp.

Regjeringen bekrefter overfor TV 2 at loven skal endres, slik at også brukere over 67 år kan fortsette med BPA. Men dersom man er over 67 år når man søker ordningen for først gang, slik som Ågot Valle, får man ikke hjelp. – Det er urettferdig, sier Valle. Uten mannens hjelp, ville 74-åringen vært lenket til rullestolen store deler av dagen.

– Hjelp skal være behovsstyrt  mener Interesseorganisasjonen Uloba Independent Living. De er også kritisk til aldersdiskrimineringen.-Vi kommer til å kjempe videre for at også folk over 67 år også skal kunne være aktive deltakere i samfunnet, sier generalsekretær i Uloba Vibeke Marøy Melstrøm. Hun får støtte fra Kjersti Toppe (Sp), nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. – Alder skal ikke være et kriterie for å gi helsehjelp. Helsehjelp skal gis etter behov, sier Toppe.

https://www.tv2.no/a/10723386/

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 5.august 2019

Levert av Ascentia AS