Frykter at Salangen Nyheter må legges ned – føler seg sviktet av kommunen

I snart 20 år har nettstedet Salangen Nyheter spredt glede og entusiasme med lokale nyhetssaker. Nå frykter man at nettstedet, som er drevet av 34-årige Jon Henrik Larsen, må nedlegges, ettersom Salangen kommune har redusert støtten til BPA-ordningen hans fra 26 til 15 timer i uken.

-Utfordringen er praktiske gjøremål som å betale regninger og tømme oppvaskmaskiner. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte, sier Jon Henrik, som har autisme. Han har hatt en 75 prosents brukerstyrt personlig assistent (forkortet BPA) siden 2006, og ordningen har vart frem til årsskiftet 2018/19, noe som har ført til at assistenten kun har hjulpet til i hjemmet. – Jeg opplever det som et hån. Her har jeg holdt på i 20 år med yrkesrettet arbeid som jeg har gitt til stat og kommune. Jeg føler jeg er dolket i ryggen når jeg kun skal få hjelp til dusjing og tannpuss, sier Jon Henrik.

Da TV 2 spurte om noen i Salangen kommune ville forklare hvorfor de har kuttet BPA-støtten, sendte de i stedet en e-post til kanalen. Den lyder slik: «Innledningsvis er det viktig for Salangen kommune å formidle at vi ønsker at alle bedrifter skal lykkes og ha bærekraftig drift. Jon Henrik har etablert og drevet private aksjeselskap i mange år. Salangen-Nyheter.com har satt Salangen kommune på kartet på en positiv måte over lang tid. Dette står det respekt av, og vi synes det er trist dersom selskapene må legge ned driften.»

Videre står det: «Et av hovedelementene i saken er at Jon Henrik ønsker en kommunal brukerstyrt personlig assistent (BPA) som skal utføre økonomiske og administrative oppgaver som er knyttet til daglig drift i aksjeselskapet. En slik praksis er utenfor det kommunale ansvaret i helse og omsorgstjenesteloven. Vedtaket som Salangen kommune fattet i november 2018 om Jon Henriks tjenestetilbud er basert på en grundig kartlegging, behovsvurdering og er hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven. Dette vedtaket ble påklaget av Jon Henrik. Saken ble da videresendt til Fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen opprettholdt og stadfestet kommunens vedtak.»

Tove Brandvik, som nylig overtok som sjef for Norges Handikapforbund, mener at kommunen har håndtert saken på en dårlig måte. – Dette er bare trist. Her har kommunen brukt regelverket så smalt som overhodet mulig. Det er en tragedie både for Jon Henrik, kommunen og Norge, sier Brandvik. Videre sier hun: – Det er snakk om småpenger for kommunen som må sees i forhold til alt som kan gå tapt. Kommunen har også et ansvar for at de med et handikap deltar i samfunnet.

Les hele saken: https://www.tv2.no/a/10683844/

Publisert av: Anders Teslo

Levert av Ascentia AS