Frykter at Glenne Autismesenter blir nedlagt

I en kronikk i Tønsbergs Blad mener Sondre Bogen-Straume at tilbudet for autister i Vestfold vil bli svekket dersom Glenne Autismesenter blir nedlagt. Han er selv autist, og styremedlem i Autismeforeningen Vestfolds fylkeslag.

I starten av artikkelen forteller Bogen-Straume at 2. april – også kjent som FNs autismedag – er spesiell for autister og deres pårørende i Vestfold. Så spør han: «Hvorfor? Fordi Sykehuset i Vestfold (SiV) nå er i en prosess med å avgjøre hva som skal skje med Glenne Autismesenter. Klinikksjef Inger Meland Buene har lovet at Glenne skal bestå mer eller mindre som det er i dag, men det er mulig at de blir flyttet fra å være en egen klinikk til å bli en avdeling for BUPA eller voksenpsykiatrien.

Videre skriver han: «Dette mener Autismeforeningen i Vestfold vil kunne bidra til at vårt tilbud blir betydelig svekket. Vi vet at kunnskapen om autisme er av betydelig varierende kvalitet rundt om i helsevesenet, NAV, kommune og andre offentlige tjenestetilbydere. Et skremmende eksempel på dette er hvordan barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) for under ett år siden klarte å stille diagnosen Asperger med moderat psykisk utviklingshemming, en diagnosekombinasjon som på ingen måte er mulig da asperger krever en IQ over 75 mens psykisk utviklingshemming er definert ved en IQ under 75.

Avslutningsvis i artikkelen kommer det litt folkeopplysning om autisme fra Bogen-Straume: «Autisme er en spektrumstilstand, altså heter det på fagspråket autismespekterforstyrrelse. Det at det er et spekter, kontinuum, betyr at det finnes mennesker som er betydelig og i en del tilfeller også er psykisk utviklingshemmet, men også høyt intelligente personer som Tempel Grandin og muligens Einstein og sir Isac Newton.»

Les hele saken: https://www.tb.no/helse/psykisk-helse/ungdom/a-legge-ned-glenne-autismesenter-som-egen-klinikk-vil-svekke-helsetilbudet-vart/o/5-76-1027544#am-commentArea

Publisert av: Anders Teslo