Forsvaret diskriminerte ved å utestenge ungdom med ADHD- diagnosen

Men ikke nå lenger. Før diskriminerte forsvaret funksjonshemmet ungdom ved å utestenge de med ADHD, mente likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Nå har Diskrimineringsnemnda gitt henne medhold.

Forsvaret endret reglene som automatisk utelukket ungdommer med ADHD, og åpner nå for individuell helsevurdering av søkere. Dersom du før ville inn i førstegangstjeneste og samtidig svarte ja på spørsmålet om du har en ADHD-diagnose, ble du automatisk avskåret fra å gå videre i søkeprosessen. Etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet tidligere i år klagde på praksisen, har Forsvaret endret reglene. – Vi er ulike og kan ikke ha det slik at alle med samme diagnose blir skåret over en kam, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til NTB. Ombudet fikk flere henvendelser fra personer med ADHD-diagnose som ønsker å avtjene førstegangstjeneste, men som har fått avslag etter å ha fylt ut egenerklæringen. – Slik praksis mener vi er i strid med loven og forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Derfor valgte vi å klage Forsvarsdepartementet inn til Diskrimineringsnemnda, sier Bjurstrøm. I klagen skriver ombudet at Forsvaret ikke tok hensyn til at dette er en diagnose med store forskjeller når det kommer til symptomer og betydning for funksjonsnivå. – Forsvaret skal rekruttere de beste, og det skal bli lettere å be om individuell vurdering. Det er flott, for vi trenger motiverte ungdommer inn til tjeneste, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Saken er hentet fra Handikapnytt.

Diskrimineringsnemnda: Forsvaret må åpne for å ta inn ungdom med ADHD

(NTB:) Forsvaret endret reglene som automatisk utelukket ungdommer med ADHD, og åpner nå for individuell helsevurdering av søkere. Dersom du før ville inn i førstegangstjeneste og samtidig svarte ja på spørsmålet om du har en ADHD-diagnose, ble du automatisk avskåret fra å gå videre i søkeprosessen.

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 31. mai 2019