Flyttet til Oslo for å få et bedre tilbud

Flere statlige instanser og interesseorganisasjoner, rapporterer om at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) behandles ulikt fra kommune til kommune. En av de som har opplevd dette er den 24-årige studenten Johannes, som har Celebral Parese (CP). Diagnosen gjør at Johannes må ha hjelp til å komme seg gjennom hverdagen.

Da Johannes gikk det første semesteret på NTNU i Trondheim, fikk han – da søknaden hans ble innvilget – 4 dagers hjemmehjelp, noe som gjorde at det ble umulig å komme seg på universitetet. 8 måneder senere fikk han innvilget 37,5 timer med BPA, og da Johannes klagde på søknaden, fikk han 47 timer med hjemmehjelp. I løpet av denne tiden måtte Johannes dekke basisbehovene, noe som gjorde det umulig å holde tritt med de andre elevene.

– Jeg måtte fokusere på helsen før utdanning. Det var fortsatt ikke nok tid til begge deler, sier Johannes til Aftenposten. Han opplevde at tilbudet fra kommunen var så dårlig at han bestemte seg for å flytte til Oslo, og det var her at kommunen oppdaget Johannes’ situasjon, noe som gjorde at BPA-tiden ble satt til 91 timer i uken. For Johannes har dette betydd at han endelig kan studere, og i disse dager jobber han med en bachelorgrad i Medievitenskap på Universitetet i Oslo. – Jeg har fått et helt nytt liv, sier Johannes.

Johannes fikk et nytt liv da han byttet kommune

I et mørkt rom i en studenthybel i Trondheim ligger Johannes Loftsgård stille i sengen og ser på klokken. Han er redd. Ikke for eksamen eller å komme for sent til forelesning. Denne studenten bekymrer seg mest for om han skal klare å stå opp, for det får han ikke til på egen hånd.

Publisert av Anders Teslo

Emneord: