Flertall for å oppheve tidsbegrensningen for pleiepenger

Stortingsrepresentant Tore Storehaug (Krf) bekrefter at det blir flertall for å oppheve tidsbegrensningen for pleiepenger, slik at foreldre med barn som er alvorlig syke kan behandle dem lenger enn de 1300 dagene (5 år) som dagens ordning omfatter. 

Ved siden av KrF støtter også Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet forslaget om å endre dagens pleiepenge-ordning, som skal tas opp og behandles i Stortinget mandag kveld. – Flere familier frykter allerede nå å bruke opp tidskvoten sin, og det stiller dem overfor valg i hverdagen de ikke skal trenge å ta. De familiene dette gjelder skal vite at de kan ta omsorg for eget barn uten frykt for å bruke opp noen kvote, sier Storehaug til Avisenes Nyhetsbyrå.

Les hele saken:

Opphever tidskvoten for pleiepenger

Det bekrefter stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). – Flere familier frykter allerede nå å bruke opp tidskvoten sin, og det stiller dem overfor valg i hverdagen de ikke skal trenge å ta. De familiene dette gjelder skal vite at de kan ta omsorg for eget barn uten frykt for å bruke opp noen kvote, sier Storehaug.

Publisert av Anders Teslo