Familie med 3 multi-funksjonshemmede barn har ventet i to i

En flyktningfamilie fra Irak med tre multifunksjonshemmede barn har ventet i over to år på å bli tildelt en bostedskommune. Det er for lenge, mener både integreringsminister Trine Skei Grande (V) og stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har stilt et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) for å høre hva hun vil gjøre for å få fortgang i bosettingen av flyktninger ned funksjonsnedsettelser. Bakgrunnen for spørsmålet var en familie fra Irak som fikk oppholdstillatelse i Norge tidlig i desember 2017, men som ennå ikke er bosatt i en kommune. Foreldrene bor fortsatt på Sjøvegan asylmottak, mens de tre multifunksjonshemmede barna deres bor i det som nå er Senja kommune. Ifølge Andersens spørsmål har de ventet på felles bostedskommune i over to år, og ingen kommuner har så langt sagt ja til å bosette dem.

«Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at personer med store funksjonsnedsettelser og store helseutfordringer blir bosatt, og vil regjeringen vurdere endringer i integreringsordningen eller i kommunenes inntektssystem som kompenserer for varige utgifter slik at bosetting for flyktninger med store helseutfordringer blir bosatt raskt?» spør Andersen.

«Etter fem år legger jeg til grunn at flyktninger mottar tjenester på linje med andre innbyggere, uten særskilt finansiering av staten», påpeker Grande. Av de 4822 flyktningene som ble bosatt i 2019, ble 95 prosent bosatt innen seks måneder. «Det er god måloppnåelse, når vi sammenligner med tidligere år», skriver Grande. Statsråden viser til at kommunene noen ganger trenger tid til å skaffe bolig og legge til rette tjenester for flyktninger med funksjonsnedsettelser.

Mener funksjonshemmede flyktninger venter for lenge i mottak

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har stilt et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) for å høre hva hun vil gjøre for å få fortgang i bosettingen av flyktninger ned funksjonsnedsettelser. Bakgrunnen for spørsmålet var en familie fra Irak som fikk oppholdstillatelse i Norge tidlig i desember 2017, men som ennå ikke er bosatt i en kommune.

Levert av Ascentia AS