Fakkeltog mot kutt i BPA

Rådmannen i Fredrikstad vil styrke Helse- og omsorgsbudsjettet for 2018 med sju millioner kroner, blant annet ved å kutte 5,7 millioner kroner i tjenestetilbudet til funksjonshemmede. 250 mennesker gikk i fakkeltog i Fredrikstad sentrum i protest mot kuttene.

Da formannskapet i Fredrikstad nylig behandlet rådmannens forslag til budsjett, stemte Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Bymiljølista og Pensjonistpartiet for rådmannens kuttforslag. Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot.

At kommunen både vil kutte grovt i tjenestetilbudet til funksjonshemmede og anskaffe en BPA som kan gjøre hverdagen vanskelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I fakkeltoget gikk funksjonshemmede, assistenter, venner og representanter fra ulike organisasjoner. Alle reagerer på at Fredrikstad kommune i budsjettet for 2018 vil kutte i tjenestetilbudet til funksjonshemmede. Og i 2019 blir det enda verre for da øker kuttene til 10 millioner kroner. Det er 57 BPA-ordninger i Fredrikstad i dag og i år har Fredrikstad kommune brukt 48 millioner kroner på BPA. Budsjettet for neste år er 52 millioner kroner.

– Det er vårt mål at BPA-ordningen skal holde samme standard som før, sier kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold. Kommunalsjefen forsøkte også å berolige funksjonshemmede om at den kommende utlysningen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), vil bli bra nok. Hun snakket lenge om kostnader og om alle utfordringene som kommunen står overfor.

VIRKE-direktøren vil legge til at regelverket for offentlige anskaffelser sterkt anbefaler å benytte standard-kontrakten for BPA. Det samme gjør det politiske miljøet på Stortinget, ifølge Stein Johnsen, direktøren for VIRKE. Han sa at standardkontrakten var blitt nylig revidert.

Arbeidsgruppen som blant annet har bestått av Oslo kommune, tilretteleggere av BPA, LO, Fagforbundet med flere, var enstemmig om at den nye standardkontrakten er fullstendig og balansert. Da den nye standardkontrakten var ute til høring, ble Fredrikstad kommune bedt om å uttale seg, og de hadde da ingen innsigelser eller kommentarer.

 

Se mer om saken og reportasje fra fakkeltoget på Disktriktsnyheter NRK Østfold, sending 5. desember

Saken er hentet fra ULOBA/NRK

Publisert av Lars J. Johansen

BPA, Fredrikstad, ULOBA

Levert av Ascentia AS