Et NAV- ombud kan ivareta brukernes interesser

Sosialistisk parti (SV) mener at vi trenger et eget Nav-ombud. Skandalen i Nav har vist at det er nødvendig med et eget ombud som kan ivareta brukernes interesser i møtet med velferdsetaten. Det mener Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV.

– Vi ser at det er så mange vanskeligstilte som ikke får oppfylt rettighetene sine i systemet slik det nå er. Et Nav-ombud skal hjelpe mennesker som åpenbart ikke ivaretas. Det sier Karin Andersen til Handikapnytt. I SVs alternative statsbudsjett for 2020 er det satt av 10 millioner kroner for å opprette et Nav-ombud. SV er ikke alene om å mene at det trengs et eget ombud for arbeids- og velferdsetaten. Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet har argumentert med det samme, i kjølvannet av trygdeskandalen. Også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har tatt til orde for en slik ordning.

I Granavolden-plattformen, altså den politiske plattformen til den sittende  regjeringen som består av Høyre (H), Fremskrittspartiet Frp), Venstre (V) og Kristelig folkeparti (Krf) heter det at regjeringen vil «utrede etablering av et NAV-ombud. Et NAV- ombud skal være en del av de fylkesvise pasient- og brukerombudene».

– Etter Nav-skandalen er det ingen som ikke ser behovet for et slikt ombud, selv om dette alene ikke vil løse alle problemer, sier Karin Andersen.

Et eget ombud for Nav skal ikke erstatte ordningene for klagesaker, heller ikke Trygderetten. Men det skal ifølge SV-representanten være et sted å henvende seg for å få råd, bistand og støtte underveis i saksbehandling og eventuell klagebehandling. Andersen ser også for seg at et Nav-ombud får en viktig oppgave med å bilegge konflikter mellom etaten og enkeltmennesker.

– Et ombud vil også være en overvåker som vil avdekke og påpeke systematiske feil som begås, sier stortingsrepresentanten. Hun ser for seg at et Nav-ombud vil fungere på sitt felt slik de regionale pasient- og brukerombudene fungerer på sitt beste overfor spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Nyheten er hentet fra Handikapnytt.no

SV: – Vi trenger et eget Nav-ombud

Vi ser at det er så mange vanskeligstilte som ikke får oppfylt rettighetene sine i systemet slik det nå er. Et Nav-ombud skal hjelpe mennesker som åpenbart ikke ivaretas. Det sier Karin Andersen til Handikapnytt. I SVs alternative statsbudsjett for 2020 er det satt av 10 millioner kroner for å opprette et Nav-ombud.

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

Levert av Ascentia AS