En lettere overgang fra skole til arbeidsliv

I rapporten «Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming» kommer det frem at personer med utviklingshemming faller utenfor aktive tiltak som er rettet mot det ordinære arbeidslivet. I den forbindelse har fem studenter blitt sendt til Vang kommune i Valdres for å undersøke saken.

– Det er ulikheter mellom oss. Hadde vi for eksempel bare vært sosionomer her, hadde vi ikke fått like mye diskusjon, men i stedet vært mer enige, sier Jørgen Walle Dommerby (24). Han og Vilde Rossland Jørgensen (21) studerer sosialt arbeid, og sammen med vernepleierstudentene Sander Rød (25) og Daniel Fagerdal (40), samt barnevernspedagogstudent Camilla Kobbeltvedt (22), er de på en tverrprofesjonspraksis, hvor to eller flere profesjoner samarbeider. Prosjektet som studentene er med på heter «UngJobb», og er en del av modellen «Helt Med».

Kobbeltvedt tror at det er bra at tre forskjellige profesjoner som arbeider sammen. – Sosionom, -og barnevernspedagogstudenter har ikke så mye med peroner med utviklingshemming å gjøre. Derfor lærer vi veldig mye av å være her med vernepleiere sier Kobbeltvedt, som ikke ser bort fra at hun kan jobbe med utviklingshemmede i fremtiden.

Lederen i Stiftelsen SOR, Linn L. Slette, mener at det tverrfaglige samarbeidet kan medføre at flere utviklingshemmede får mulighet til å arbeide.

– Vi må finne andre alternativer, og vi må se på andre muligheter utover VTA og dagtilbud, sier Slette, som ønsker å bruke studentenes rapport til å se på mulighetene for tverrfaglig samarbeid, og her kan det komme andre profesjoner inn i bildet enn profesjonene til studentene som er i Vang.

Les hele saken:

Disse fem studentene har valgt praksis på tvers av utdanninger. Slik skal de lette overgangen fra skole til arbeidsliv for personer med utviklingshemming

Lager og kjøkken kan ikke være de eneste mulighetene for personer med utviklingshemming, mener studentene og HELT MED, som står bak praksis på tvers i Vang kommune. hanna.skotheim@lomedia.no – Det er ulikheter mellom oss.

Publisert av: Anders Teslo

Levert av Ascentia AS