Dropper møter av frykt for koronasmitte

Mandag besluttet Norges Handikapforbund (NHF) at all møtevirksomhet er utsatt på ubestemt tid pga. koronaviruset. I stedet kommer man til å avholde møtene på digitalt vis, for eksempel ved hjelp av videolink. Et av møtene som rammes av beslutningen er NHFs sentralstyremøte, som skulle ha vært arrangert i Trondheim fredag 20. mars.

– Utgangspunktet vårt er at vi både har en alderssammensetning og en helsesituasjon blant medlemmene som tilsier at vi har flere i risikosonen enn det som er vanlig. Derfor må vi være ekstra forsiktige, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik til Handikapnytt. Hun fortsetter med: – Slik vår organisasjon er satt sammen, kan ikke NHF sentralt gi pålegg om om hva lokallag og regionlag skal gjøre. Det gir ikke organisasjonens lovverk oss myndighet til. Men vi kan komme med en sterk henstilling.

I NHFs regelverk står det at møtene på lokalt og regionalt nivå skal være gjennomført innen utgangen av mars, men denne regelen blir opphevet på ubestemt tid.

Korona-tiltak: Dropper fysiske møter i Handikapforbundet

I formiddag besluttet Norges Handikapforbund å skjerpe beredskapen mot korona-smitte i organisasjonen. Det innebærer at det ikke skal gjennomføres fysiske møter. I stedet skal man bruke videomøter og andre digitale løsninger så langt det er mulig. – Utgangspunktet vårt er at vi både har en alderssammensetning og en helsesituasjon blant medlemmene som tilsier at vi har flere i risikosonen enn det som er vanlig.

Publisert av: Anders Teslo

Levert av Ascentia AS