Døve blir nektet å bli blodgivere

Norges Døveforbund reagerer på at Diskrimineringsnemda har konkludert med at det å nekte døve å gi blod ikke er diskriminerende. – Døve og hørselshemmede ønsker å være fullverdige samfunnsborgere på samme måte som alle andre. Vi har ingen helseproblemer bortsett fra at vi ikke hører, sier Petter Noddeland, som er generalsekretær i Norges Døveforbund, til NRK.

Årsaken til at døve ikke kan gi blod har å gjøre med at man må gjennom et intervju for å få avklart om man er frisk nok til å gi blod. Dersom man er døv, må svarene vedkommende formidles via en tolk, noe som kan medføre misforståelser. – Blodgiving er frivillig, men dette innebærer ikke at noen har rettskrav på å få gi blod. Det er heller ikke påvist noen helsegevinst ved å gi blod, som man går glipp av ved å bli avvist, sier nemdleder John Østensvig, og legger til: – Kravet om risikofrie blodprodukter er viktigere enn at døve skal få gi blod. Vi anser det som tvilsomt at det å bli avvist som blodgiver av en slik karakter at det i det hele tatt kan oppfattes som noen forskjellsbehandling.

Hos Døveforbundet reageres det kraftig på avgjørelsen. – Vår metode for deltakelse i samfunnet. Å nekte oss tolk er å nekte oss deltakelse i samfunnet. Vi opplever det som nå skjer som et gufs fra fortida, sier Noddeland.

I fjor ble 36 000 personer registrert som blodgiver gjennom Røde Kors, noe som er en økning på 5000 fra 2017. Organisasjonen mener imidlertid at det er behov for om lag 30 000 flere blodgivere. Per i dag er det 100 000 blodgivere i Norge.

Les hele saken: https://www.nrk.no/nordland/dove-nektes-a-gi-blod_--ikke-diskriminering-fastslar_nemnd-1.14459067

Publisert av: Anders Teslo