Det er et demokratisk problem når personer ikke får tilgang til domstolene.

Folk tar opp forbrukslån for å forsvare seg Advokat Hege Salomon til NRK.- Stadig flere klienter må ta opp forbrukslån for å forsvare seg i retten, ettersom de ikke mottar fri rettshjelp. I de verste tilfellene forsvarer de seg selv.

I 2009 vedtok staten at alle som tjener mindre enn 246.000 kroner, har krav på fri rettshjelp i sivile saker. Det gjorde de for å hjelpe dem med lav inntekt. Siden da har inntektsgrensen for fri rettshjelp stått stille, mens prisene i samfunnet (KPI) har økt med 23 prosent og kostnadene for å føre en sak i retten mer enn doblet seg. Salomon mener inntektsgrensen er altfor lav og at det er en utfordring for dem som allerede sliter økonomisk. – Det er svært problematisk for personer som har lav inntekt. Det er ofte viktige spørsmål med stor velferdsmessig betydning som skal avgjøres av domstolene, sier Salomon. Et eksempel på dette er:  I Norge er hjelpearbeidere i husdyrproduksjon den dårligst betalte yrkesgruppen, viser tall fra 2018 av Statistisk sentralbyrå (SSB). En gjennomsnittlig månedslønn for gruppen er rundt 26.000 kroner. Det betyr at selv ikke de som tjener minst i landet vil motta fri rettshjelp dersom de jobber full stilling.

Leder for Advokatforeningen, Jens Johan Hjort, sier de lenge har uttalt at inntektsgrensen har vært for lav og at staten nå må ta regningen.Han mener ordningen går utover de svakeste i samfunnet og at inntektsgrensen burde vært hevet siden 2009. Han trekker frem at selv ikke de som er enslig uføretrygdet kvalifiserer til å motta fri rettshjelp, de får 247.648 kroner. – Det går ut over dem som trenger det aller mest, de som er nederst på rangstigen og som har en rekke utfordringer de trenger hjelp til, men som faktisk ikke får den hjelpen fordi inntektsgrensen er helt urimelig, sier Hjort.

Saken er fra NRK.no 17. februar

Kritiserer rettshjelpen i Norge: – Folk tar opp forbrukslån for å forsvare seg

I 2009 vedtok staten at alle som tjener mindre enn 246.000 kroner, har krav på fri rettshjelp i sivile saker. Det gjorde de for å hjelpe dem med lav inntekt. Siden da har inntektsgrensen for fri rettshjelp stått stille, mens prisene i samfunnet (KPI) har økt med 23 prosent og kostnadene for å føre en sak i retten mer enn doblet seg.

Levert av Ascentia AS