De som jobbet ved botilbudet var ikke ansatt, men selvstendig næringsdrivende

BAKGRUNN: 24 omsorgsarbeidere saksøkte bemanningsbyrået Aleris for brudd på arbeidsmiljøloven. De krevde fast ansettelse, fast lønn og rett til sykepenger og pensjon. Aleris hadde ansatt dem som konsulenter eller selvstendig næringsdrivende ved et botilbud for personer med psykisk sykdom og rusproblemer. Bare 13 av saksøkerne fikk medhold.

Aleris-dommen betyr at vi må se på arbeidsmiljøloven på nytt, sier Hadja Tajik (A). Hun ber kommunene kreve i anbud fra omsorgsselskaper at folk får ansettelse.

Hvis dommen blir stående, kan det være all grunn til å gjøre lovendringer for å sikre alminnelige arbeidsfolks rettigheter bedre enn i dag, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadja Tajik. Også Sps Per Olaf Lundteigen, SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer. Lundteigen varsler at han vil ta tak i saken så snart Stortinget samles. – Arbeidsmiljøloven må endres siden den gir grunnlag for sånne dommer. Man må definere begrepet «arbeidstaker» tydeligere, sier han. Senterparti-politikeren oppfordrer også kommunene til å ta ansvaret ved å definere krav i sine anbud. 

Lysbakken mener dommen er trist for norsk arbeidsliv. – Om denne saken blir stående, så må vi se på hvordan vi kan endre lovverket sånn at denne typen utnyttelse av arbeidsfolk ikke er lovlig, sier han. Bjørnar Moxnes sier de ansatte har vist stort mot ved å ta denne saken til retten. – Aleris-saken er ikke en enkeltsak, men et utslag av et system der privat profitt på skattefinansierte velferdstjenester hentes ut gjennom å kutte i ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dette går i neste omgang ut over kvaliteten på tilbudet for brukerne av tjenestene, sier Rødt-lederen. Fagforbundet har støttet de 24 som er medlemmer, i søksmålet. – Vi er skuffet over at retten ikke har vært tydelig på arbeidstakerbegrepet og arbeidsgivers ansvar. Denne dommen bidrar ikke til et ryddig arbeidsliv, sier forbundsleder Mette Nord. Sammen med advokaten Kjetil Edvardsen er saksøkerne nå i gang med å vurdere en eventuell anke. I kjølvannet av søksmålet har Stendi, som før het Aleris, gått bort fra hovedlinjen med å gi omsorgsarbeiderne kontrakt som oppdragstakere og ikke ansatte. I dag er 5 prosent av selskapets 5.000 medarbeidere næringsdrivende konsulenter. Ingen av dem jobber lenger innen psykisk omsorg.

Tajik: Grunn til å gjøre lovendringer etter Aleris-dom

(NTB-Helle Høiness:) Aleris-dommen dreier seg om 24 personer som jobbet som selvstendig næringsdrivende ved et botilbud for personer med psykisk sykdom og rusproblemer. Oslo tingrett gir 12 av de 24 saksøkerne delvis medhold, mens Stendi, som selskapet i dag heter, frifinnes i 11 av sakene. Dommen kom onsdag.

Postet av Birgitte Falck-Jøargensen, 23. august 2019

Levert av Ascentia AS