Bergljot må fortsatt bo på sykehjem

Bergljot Gjelsvik (43) bor fremdeles på sykehjem etter fallulykken som gjorde henne lam og lenket til rullestol. Bydel Frogner får kraftig kritikk fra Fylkesmannen. Bergljot ønsker å flytte til en egen leilighet, men hun har ikke nok timer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til å kunne bo der alene. Hun skulle bare bo noen uker på sykehjem, men nå har det gått 13 måneder.

Bergljot fikk tildelt elleve timer personlig assistanse i uka av Bydel Frogner. Det tilsvarer halvannen time om dagen. Blant andre legen og fysioterapeuten hennes mente at det var medisinsk uforsvarlig, og etter råd fra advokatene Geir Lippestad og Odd Ivar Grøn, klagde hun til Fylkesmannen. Nå har svaret endelig kommet, og Fylkesmannen opphever bydelens vedtak. Bydel Frogner får samtidig krass kritikk i dokumentene som NRK har fått innsyn i. Fylkesmannen kritiserer blant annet bydelen for «mangler ved begrunnelsen», «rettsanvendelsesfeil», «saksbehandlingsfeil» og «svikt i selve avgjørelsen». – Fylkesmannen sier at bydelen ikke har gjort jobben sin, og ber bydelen gjøre jobben på nytt, sier Lippestad. – Det er selvfølgelig en seier, men i praksis ingen hjelp for Bergljot, snarere det motsatte. Han forklarer at det er litt som å rykke tilbake til start. Det blir en runde til og lenger å vente på svar. – For Bergljot betyr dette at hun har bodd i ett år på en demensavdeling på et sykehjem. Hun kommer ikke i gang med livet sitt, med jobb, og hun får ikke levd det livet hun ønsker, sier Lippestad. – Bydelen har brutt forvaltningsloven, sier advokat Odd Ivar Grøn. Bergljot er ikke alene om å oppleve at Fylkesmannen sender klagen på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) tilbake til kommunen uten å vurdere vedtaket. NRKs undersøkelser viser at i over en av fem av klagene på BPA til Fylkesmannen i fjor ble klagen sendt tilbake til kommunen på grunn av mangler eller saksbehandlingsfeil. – Det sier noe om at kommunene må skjerpe seg. De må lære seg regelverket og bruke det på rett måte, sier Lippestad. – Vi står midt oppe i en rettspolitisk skandale i Nav. Dette synes jeg er en tilsvarende skandale, altså at mennesker som virkelig trenger velferdssamfunnet vårt, møter et system som ikke kan det regelverket som faktisk er vedtatt av Stortinget, sier Lippestad.

 Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV er kritisk til systemet. Hun ønsker seg en forskrift. – Det trengs klare forskrifter som sikrer at de som har krav på BPA, får det. Det er et symptom på at forvaltningen gjør som de vil – og at det er for mye opp til de som trenger hjelp å slåss for egne rettigheter. Bergljot bekrefter at det er både kostbart og tidkrevende å klage på vedtak om BPA. Hun sier hun har brukt store summer på advokatutgifter til nå. – Det er en økonomisk belastning som ikke alle kan ta. – Hva sier det om systemet? – Det sier noe om rettssituasjonen for andre i samme situasjon som meg selv. Man er avhengig av å kunne betale for å bli hørt. Saken er hentet fra nrk.no

Bydel Frogner får kraftig kritikk for behandling av Bergljot

Bergljot Gjelsvik fra Brennpunkt-dokumentaren Fallet bor fremdeles på Ullern helsehus. Her skulle hun egentlig bare bo i noen uker, men nå har det gått 13 måneder. Mange av pasientene på helsehuset er personer med demens. – Det føles fortsatt helt absurd at jeg skal bo her, sier hun.

Postet av  Birgitte Falck-Jørgensen, 11. november 2019

Levert av Ascentia AS