Bergen fengsel får kritikk for å ha satt utviklings-hemmet mann i isolasjon

Den lettere utviklingshemmede mannen, ble i 2017 dømt til to og et halvt års fengsel for familievold.  Mannen ble sittende isolert i en mottaksavdeling  i Bergen fengsel i ti dager, uten at det var fattet vedtak om bruk av isolasjon, skriver Bergens Tidende. Ifølge avisen sitter flere på mottaksavdelingen så mye alene på cellen at det tilsvarer å sitte på isolat.

Sogn og Fjordane tingrett mener Bergen fengsel brøt menneskerettighetene da de satte en mann i isolasjon i ti dager. Familievoldssaken kom i vår opp igjen for retten. I gjenopptakelsessaken, hvor lengden på straffen var tema, slår Sogn og Fjordane tingrett fast at mannen ble utsatt for ulovlig isolasjon. I dommen er det tatt inn en forklaring fra Bergen fengsel. Her skriver de at de i perioder fattet vedtak på alle som ikke hadde tilgang til fellesskap daglig, men at dette var «enormt ressurskrevende». Retten er ikke fornøyd med forklaringen, og er spesielt kritisk til at isolasjonen har vært bevisst fra fengselets side. Retten slår også fast at isolasjonen krenket mannens rettigheter etter artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen, som handler om respekt for privatliv og familieliv. I dommen blir mannens straff redusert til ett år og åtte måneders fengsel, hvorav elleve måneder er gjort betinget. Bruken av isolasjon og krenkelsen av menneskerettighetene har gitt mannen en reduksjon i fengselsstraffen med én måned. I en epost til Bergens Tidende beklager fengselet bruken av isolasjon i denne saken.

Saken er hentet fra ABCNYHETER.no

Bergen fengsel får kritikk for å ha satt psykisk utviklingshemmet mann i isolasjon

Mannen, som er diagnostisert som lettere psykisk utviklingshemmet, ble i 2017 dømt til to og et halvt års fengsel for familievold. Han møtte samme år til soning i Bergen fengsel. Her ble mannen sittende isolert i en mottaksavdeling i ti dager, uten at det var fattet vedtak om bruk av isolasjon, skriver Bergens Tidende.

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 12. august 2019

Levert av Ascentia AS