Bekymret for voksne med spesielle behov

I en kronikk på Fylkesmannen i Nordlands nettside skriver seniorrådgiverne Sissel Movik og Line Maruhn om at de er bekymret for om voksne med spesielle behov får opplæringen som de har krav på. Movik og Maruhn jobber begge i oppvekst- og utdanningsavdelingen hos fylkesmannen i Nordland.

«Retten til opplæring for å utvikle eller holde tett ved like grunnleggende ferdigheter har eksistert i mange år, og er hjemlet i opplæringslovens § 4A-2 andre ledd», skriver seniorrådgiverne, før de fortsetter: «I denne sammenheng betyr grunnleggende ferdigheter ADL-trening, grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter, motorisk trening, og lignende. Slik opplæring kan være aktuelt for voksne med eksempelvis psykisk utviklingshemming, autisme og ulike syndromer, eller for voksne som opplever funksjonstap etter sykdom eller ulykke.»

Movik og Mæhrum tar deretter for seg antallet vedtak om spesialundervisning. Her står det følgende å lese: «Tall Fylkesmannen har gjennomgått viser at det har vært en betydelig reduksjon i antall personer med vedtak om spesialundervisning for voksne i Nordland etter 2011. Skoleåret 2010/11 var det registrert 152 vedtak om spesialundervisning for voksne i fylket; i 2018/2019 var tallet redusert til 61. En av de største kommunene i Nordland, Bodø, hadde i 2010/11 nærmere seksti voksne med vedtak om spesialundervisning etter § 4A-2 andre ledd. Året etter var tallet redusert til 21. Siden 2012 har det i Bodø maksimalt vært registrert ett vedtak i året; noen år har det ikke vært vedtak overhodet.

Les hele saken: https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Barnehage-og-opplaring/Nyheter—barnehage-og-opplaring/en-hemmelig-rettighet/

Publisert av: Anders Teslo