Aurora (21) er vant til å bli trakassert

På FN-dagen for funksjonshemmede  3. desember framførte Aurora Kobernus sin egen  tekst om å være funksjonshemmet. Det var organisasjonen Unge Funksjonshemmedes arrangement og fremleggingen av deres rapport om diskriminering av funksjonshemmede minoriteter, Aurora Kobernus har hudsykdommen psoriasis. Hun definerer seg også som skeiv. Og hun holder sine engelske røtter høyt, skriver Handikapnytt.no 

Aurora ble kåret i til vinner i en skrivekonkurranse som Unge funksjonshemmede hadde utlyst i forbindelse med rapporten, og teksten hennes er publisert i heftet sammen med fakta og erfaringer som avdekkes i rapporten. Mange unge dobbelminoriteter forteller om omfattende diskriminering i jobbsøking, på arbeidsplassen og i hjelpeapparatet. Diskrimineringen kan skje ved at man blir forbigått ved ansettelser eller muligheter på jobben, får nærgående spørsmål på intervju, ikke får tilrettelegging, opplever trakassering, vold eller trusler på jobb eller mister jobben på usaklig grunnlag.

Før hadde Aurora ekstrajobb i en storkiosk og opplevde ofte nedsettende kommentarer – både på grunn av huden sin og på grunn av hårfargen og hva stilen hennes signaliserte om seksuell orientering. Det er faktisk ikke selvsagt at en utenlandsk identitet blir respektert når man ser norsk ut. Andre, som med utenlandsk utseende, har gjerne det motsatte problemet, bemerker hun om det siste. På dagtid studerer hun helse- ledelse og økonomi ved universitetet i Oslo. Da Aurora jobbet i kiosken traff hun ofte fulle, voksne folk. Noen ganger gikk trakasseringen over i det direkte truende. Men Aurora opplevde ikke at arbeidsgiveren tok det på nok alvor.

– Jeg merket hvor store holdningsforskjeller arbeidsgivere kan ha da jeg senere begynte å jobbe med barn i Blindeforbundet, sier hun.

Aurora erfarer at barna hun møter i jobben, har et helt åpent og avslappet forhold til annerledeshet.

 

For Aurora (21) var trakassering fra kunder en del av hverdagen på jobb

Jeg er vant til å bli trakassert og snakket stygt til. Men det var først da jeg satte meg ned for å skrive om opplevelsene mine at det gikk opp for meg at det er diskriminering jeg er utsatt for. Det forteller 21 år gamle Aurora Kobernus til Handikapnytt.

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen