Ap vil skape bedre politikk for funksjonshemmede

Slik skal Ap bli bedre på handikappolitikk Arbeiderpartiet har svart på kritikken om å svikte i funksjonshemmedes likestillingskamp med å opprette en egen ressursgruppe som skal bidra til å løfte partiets politikk på området, og samtidig sørge for at partiet selv blir mer inkluderende.

Nyskapningen «Ressursgruppa for politikk for funksjonshemmede» er oppnevnt av partiets sentralstyre. Flere ulike funksjonsnedsettelser representert, og mange av medlemmene har sterk forankring i funksjonshemmedes organisasjoner Nyskapningen «Ressursgruppa for politikk for funksjonshemmede» er oppnevnt av partiets sentralstyre. Flere ulike funksjonsnedsettelser representert, og mange av medlemmene har sterk forankring i funksjonshemmedes organisasjoner

Mandag 13. januar var gruppa samlet til sitt første møte i partilokalene på Youngstorget i Oslo. Partisekretær Kjersti Stenseng var til stede.
– Ressursgruppa skal trekkes med når vi skal lage ny politikk, ikke minst når vi nå står foran prosessen med å lage stortingsvalgsprogram i 2021. Den skal også gi innspill til stortingsgruppa, både nårdet gjelder våre egne saker og det som kommer fra regjeringen, sier Stenseng til Handikapnytt. Hun peker blant annet på arbeidslivspolitikken som et felt der det er nødvendig med flere og bedre virkemidler enn i dag, for å sikre at funksjonshemmede får innpass. – Alt kan ikke være basert på dugnad, sier hun med henvisning til regjeringens «inkluderingsdugnad». I tillegg til politikkutforming skal ressursgruppa peke på og bidra til å fjerne barrierer som hindrer funksjonshemmede i å delta på en likeverdig måte i selve partiorganisasjonen. Stenseng erkjenner funksjonshemmede ikke er godt nok representert i partiet i dag. – Arbeiderpartiet er opptatt av likestilling, og vi må etterleve egne verdier. Vi må fjerne de ekskluderende barrierene og senke tersklene, slik at vi blir en mer inkluderende partiorganisasjon, sier hun. Å «senke tersklene» er ikke bare ment i overført betydning. Ressursgruppa vil reise spørsmål om alt fra utforming av møtelokaler og talerstoler, møteformer, teleslynger og så videre. 

Oslos tidligere ordfører Ann-Marit Sæbønes er leder for ressursgruppa. I juni i fjor var hun en av flere Ap-folk som gikk ut i Handikapnytt med kritikk av sitt eget partis politikk og innsats for funksjonshemmedes likestilling. Norges Handikapforbunds spesialrådgiver Lars Ødegård var også blant dem som rettet kritikken mot partiet. Også han er oppnevnt som medlem i gruppa. Partisekretær Kjersti Stenseng medgir at kritikken mot partiet er en del av bakgrunnen for at sentralstyret har nedsatt en ressursgruppe. – Vi har lyttet til noen pådrivere og erkjent at partiet ikke har vært tydelig nok, sier Kjersti Stenseng.

Slik skal Ap bli bedre på handikappolitikk

Nyskapningen «Ressursgruppa for politikk for funksjonshemmede» er oppnevnt av partiets sentralstyre. Flere ulike funksjonsnedsettelser representert, og mange av medlemmene har sterk forankring i funksjonshemmedes organisasjoner. Mandag 13. januar var gruppa samlet til sitt første møte i partilokalene på Youngstorget i Oslo. Partisekretær Kjersti Stenseng var til stede.

Levert av Ascentia AS