Amerikansk familie krever at Norge dekker datterens pleiekostnader

Da det amerikanske foreldreparet Siri og Brian Davis’ datter, Nora, ble født i 2012, viste det seg at datteren hadde fått en alvorlig hjerneskade under fødselen. Nå er foreldrene i Bergen tingrett for å kreve at Norge betaler for datterens pleiekostnader, som er på 60 millioner kr.

Grunnen til at foreldrene krevet at staten skal betale Noras pleiekostnader, er at datteren ble født på Haukeland Sykehus’ kvinneklinikk. I 2015 inngikk foreldrene et forlik med Kvinneklinikken, som innrømmet at legen hadde opptrådt uaktsomt under fødselen. – Etter sju år er det tydelig at Nora vil trenge hjelp til alt resten av livet. Hun er hjelpeløs, og vi har kjempet for hennes rett til en trygg fremtid siden hun ble født, sier norsk-amerikanske Siri Davis til Bergensavisen, som først omtalte saken.

I Norge er det slik at staten betaler for mye av hjelpen som gis til multihandikappede, men sånn er det ikke i Houston, der Siri og Brian bor. Ifølge dem kommer regningen for livslang hjelp og pleie til Nora på 120 millioner kr. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har allerede tilkjent henne full barneerstatning på til sammen 10 millioner kr, hvilket betyr at det offentlige betaler for medisinske utgifter, skolegang, samt bo og omsorgsutgifter gjennom hele livet, men dette mente foreldrene ikke var nok. Da de klaget på vedtaket fra NPE, fikk de ikke medhold fra Pasientskadenemda, og dermed bestemte Siri og Brian seg for å gå rettens vei. Nå krever paret at staten betaler en engangssum på 60 millioner kr.

Den norske stat representeres av advokat Svein Å. Bergset, som mener at det ved en eventuell seier for Davis-familien kan oppstå store problemer. – Hvis vi først åpner opp for at staten skal erstatte dårligere sosiale ordninger i andre land, har vi skapt en veldig uoversiktlig situasjon, sier Bergset.

Krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren

Siri og Brian Davis møter mandag i Bergen tingrett. Retten skal ta stilling til om datteren Nora skal få større erstatning fordi familien bor i USA, skriver Bergens Tidende. Motparten er staten representert ved Pasientskadenemnda. Datteren Nora fikk en alvorlig hjerneskade under fødselen på Kvinneklinikken i Bergen i 2012.

Levert av Ascentia AS