Advokat avsatt fra stiftelse – lønnet seg selv 440.000 kroner uten å dele ut noen midler

Oppegård-advokat Eva Westby er blitt avsatt fra jobbene som styreleder i Anna og Morgan Juels fond og Anny Debora Amundsens minnefond. Anny Debora Amundsens fond gir støtte til trengende og utsatt ungdom. Handikappede i Follo blir prioritert.

Stiftelsestilsynet mener at advokaten fra Kolbotn har brutt bestemmelser i stiftelsesloven og tatt ut for høye honorarer i arbeidet hun har hatt i stiftelsene. Til sammen har hun tatt ut 440.475 kroner i honorarer, skriver Dagens Næringsliv.

Advokaten avviser all kritikk overfor Dagens Næringsliv.

– Jeg har klaget på avgjørelsen, og er forberedt på å føre saken for domstolene, sier hun.

Ifølge tilsynets gjennomgåelse har følgende skjedd:

* Stiftelsene har ikke delt ut noen kroner de siste årene.

* Advokaten har utbetalt honorarer på over 4000 kroner og 8000 kroner per time til seg selv.

* Tilsynet mener Westby har tatt ut 295.000 kroner for mye i honorar.

* Hun har lånt ut penger til et selskap hun selv er leder i: Brynsveien 146 Utvikling.

– Grunnen til at det ikke er betalt ut noe til formålet, er at det har vært så dårlig avkastning, sier Westby til sitt forsvar.

Hun forteller at hun har stolt fullt og helt på rådene hun fikk fra Nordea om å investere i et rentefond. Etter Nordea-tapene satset hun på investeringer i Acta.

Klagen på avsettelsen er sendt til Stiftelsesklagenemnda, men er ikke blitt behandlet i nemnda ennå.

 

Les hele saken på oblad.no:

Advokat avsatt fra stiftelse – lønnet seg selv 440.000 kroner uten å dele ut én krone

Stiftelsestilsynet mener at advokaten fra Kolbotn har brutt bestemmelser i stiftelsesloven og tatt ut for høye honorarer i arbeidet hun har hatt i stiftelsene. Til sammen har hun tatt ut 440.475 kroner i honorarer, skriver Dagens Næringsliv. Siden 2006 har Westby vært styreleder og forretningsfører i de to stiftelsene.

Kilde: Dagens Næringsliv/Østlandets Blad