Måned: mars 2020

Kortnytt torsdag 12. mars 2020

Under følger det noen nyheter om koronavirus-utbruddet, også kjent som covid-19. Så langt har 621 peroner blitt smittet av viruset i Norge, og i Oslo har flere skoler og barnehager blitt stengt.

Høie redegjorde for korona-utbruddet på Stortinget

Tirsdag redegjorde helseminister Bent Høie (H) om koronavirus-utbruddet. Høie mener at det trengs en folkedugnad for å stoppe spredningen, og han gjorde det også klart at hovedmålet bør være å utsette starten av epidemien så lenge som mulig. – I senere faser er målet å bremse spredningen slik at epidemikurven flater ut, at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt, sa Høie. Han påpekte at flertallet ikke vil oppleve det som veldig alvorlig å få viruset, men at den kan ha store konsekvenser for de utsatte gruppene av befolkningen. Og at samfunnet er avhengig av en nasjonal dugnad for å dempe spredningen av viruset. – Det handler om noe så enkelt som å vaske hendene, hoste i papirhåndkle eller albuehulen og unngå å håndhilse, sa Høie. Han la til: – Det skal vi alle gjøre i solidaritet med dem iblant oss som ikke vil tåle å bli smittet, og ikke minst i solidaritet med alle dem som jobber i helsetjenesten.

Høie: Vask hendene i solidaritet med mennesker i risikogruppene

Tirsdag var helseministeren i Stortinget for å redegjøre om utbruddet av koronavirus i Norge. Der gjorde han det klart at et hovedmål nå er å utsette starten av epidemien så lenge som mulig. – I senere faser er målet å bremse spredningen slik at epidemikurven flater ut, at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt, sa Høie.

Regjeringen varsler inngripende korona-tiltak

I dag vil regjeringen innføre en rekke tiltak for å begrense koronavirusets spredning. Tiltakene vil være de mest inngripende i fredstid, og vil altså bli offentliggjort i løpet av dagen.

– Nå sitter beredskapsrådet og diskuterer tiltak som kommer til å bli de mest inngripende Norges befolkning har opplevd i fredstid. Det må vi være forberedt på. Det er helt nødvendig å bruke strenge og effektive tiltak for å hindre smittespredning i Norge, sa helseminister Bent Høie torsdag morgen. Han kom rett fra et møte med Beredskapsutvalget for biologiske hendelser, og statsminister Erna Solberg var også til stede på møtet. – Vi er nødt til å til å trykke på en større knapp, men det må gjøres på riktig tidspunkt, sa Solberg, og fortsatte: – Det er inngripende i folks hverdag og for hvordan samfunnet vårt fungerer. Da er vi også nødt til å passe på timingen. Det er denne fasen vi nå har kommet til.

Varsler de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid

Nå sitter beredskapsrådet og diskuterer tiltak som kommer til å bli de mest inngripende Norges befolkning har opplevd i fredstid. Det må vi være forberedt på. Det er helt nødvendig å bruke strenge og effektive tiltak for å hindre smittespredning i Norge, sier helseminister Bent Høie torsdag morgen.

Utsetter å opprette FFO- Viken

 FFO er en paraplyorganisasjon for 84 medlemsorganisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke med til sammen 335.000 medlemmer. Mange av dem organiserer mennesker som er i risikogruppa for å bli alvorlig syke av korona-viruset. Det har ført til at FFO mandag besluttet å utsette møtevirksomhet til smittefaren er over. 

I helgen skulle det vært arrangert årsmøter i de tre fylkeslagene Akershus, Buskerud og Østfold. I tillegg skulle det vært etableringsmøte for det nye FFO Viken. – Vi i FFO er per definisjon inndelt i fylkeslag. Og disse lagene skal følge fylkesstrukturen. Men det er ingen krise at vi har besluttet å utsette etableringen av FFO Viken. I utgangspunktet er møtene utsatt til 18. april. Om smittetoppen er passert på det tidspunktet, vil bli vurdert nærmere.

 Også flere av FFOs medlemsorganisasjoner har tatt konsekvensen av at medlemmene deres er særlig utsatt for sykdomsfare ved korona-smitte. Blant annet har CP-foreningen avlyst den årlige CP-konferansen, som skulle vært arrangert i Oslo Kongressenter 19. og 20. mars. Konferansen med tittelen «CP hele livet» skulle etter planen åpnes av helseminister Bent Høie. Også Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Diabetesforbundet har ifølge FFOs nettsider også besluttet å avlyse arrangementer. Denne helgen skulle Diabetesforbundet avholdt årsmøter i fylkene Trøndelag, Innlandet, Agder og Møre og Romsdal, mens de andre fylkene har planlagt årsmøter de neste ukene i mars. Alle disse møtene blir avlyst, ifølge forbundets nettsider. Nyheten fra FFO sto å lese i Handikapnytt.no i  går, 10. mars

Tidligere i dag gikk Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik ut mot dem som bryter pålagt korona-karantene. FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad deler bekymringen for at sviktende oppfølging av karantenebestemmelser kan ramme funksjonshemmede og kronisk syke som har forhøyet risiko for å bli alvorlig syke. – Jeg håper at folk står solidarisk og ivaretar smittevernet på en god måte. Dette må alle i Norge stå sammen om, oppfordrer Elvestad.

FFO stopper møtevirksomhet

PRESISERING, 10. MARS: I den opprinnelige versjonen av denne saken skrev vi at all møtevirksomhet i FFO opphører. Det riktige er at mindre møter foreløpig vil fortsette som normalt. – Ut fra det bildet vi ser nå, og etter råd fra helsemyndighetene, har vi besluttet å stoppe møtevirksomhet, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) til Handikapnytt.

Den 57. Ridderuka er avlyst

Hvert år avholdes det tradisjonsrike Ridderrennet i forbindelse med Ridderuka, som er et idrettsarrangement for utviklingshemmede som avholdes på Beitostølen. Men årets utgave, som skulle ha foregått fra 22-29. mars, har nå blitt avlyst.

Det er foreningen Ridderrennet som har fattet avgjørelsen, som, i følge foreningen, er fattet «ut fra en helhetlig vurdering og etter faglige anbefalinger». Beslutningen har skjedd i samråd med Forsvaret, Beitostølen Helsesportsenter og Norges idrettshøgskole. Årets arrangement hadde på forhånd mottatt påmeldinger fra 400 deltakere fra 14 land, og medregnet frivillige og arrangører ville sannsynligvis 1500-2000 personer deltatt på Ridderuka 2020.

Handikapnytt

Søndag skulle Uloba – Independent Living Norge arrangert fakkeltog i Drammen for å markere kravet om en god ordning for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Vestre Viken. Arrangementet er avlyst av hensyn til korona-smittefaren. «Vi gjør dette fordi vi ikke vil bidra til økt korona-smittefare.

Publisert av: Anders Teslo

Dropper møter av frykt for koronasmitte

Mandag besluttet Norges Handikapforbund (NHF) at all møtevirksomhet er utsatt på ubestemt tid pga. koronaviruset. I stedet kommer man til å avholde møtene på digitalt vis, for eksempel ved hjelp av videolink. Et av møtene som rammes av beslutningen er NHFs sentralstyremøte, som skulle ha vært arrangert i Trondheim fredag 20. mars.

– Utgangspunktet vårt er at vi både har en alderssammensetning og en helsesituasjon blant medlemmene som tilsier at vi har flere i risikosonen enn det som er vanlig. Derfor må vi være ekstra forsiktige, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik til Handikapnytt. Hun fortsetter med: – Slik vår organisasjon er satt sammen, kan ikke NHF sentralt gi pålegg om om hva lokallag og regionlag skal gjøre. Det gir ikke organisasjonens lovverk oss myndighet til. Men vi kan komme med en sterk henstilling.

I NHFs regelverk står det at møtene på lokalt og regionalt nivå skal være gjennomført innen utgangen av mars, men denne regelen blir opphevet på ubestemt tid.

Korona-tiltak: Dropper fysiske møter i Handikapforbundet

I formiddag besluttet Norges Handikapforbund å skjerpe beredskapen mot korona-smitte i organisasjonen. Det innebærer at det ikke skal gjennomføres fysiske møter. I stedet skal man bruke videomøter og andre digitale løsninger så langt det er mulig. – Utgangspunktet vårt er at vi både har en alderssammensetning og en helsesituasjon blant medlemmene som tilsier at vi har flere i risikosonen enn det som er vanlig.

Publisert av: Anders Teslo

Kortnytt mandag 9. mars 2020

Under følger noen nyheter fra den siste tiden.

Bergen avlyser utenlandsturer for utviklingshemmede

Koronaviruset har i de siste månedene spredd seg til store deler av verden. Her i Norge har antallet smittede nådd opp i 178 personer, og på flere steder har man blitt nødt til å sette folk i karantene. I Bergen har man nå besluttet å avlyse de planlagte utenlands-feriereisene for utviklingshemmede. I stedet planlegger kommunen å dra på reise innenlands. – Vi holdt på å planlegge feriereise for utviklingshemmede. Nå var vi nødt til å ta stilling til om vi skulle bestille feriereiser eller ikke. Sånn situasjonen er nå tør vi ikke sende masse mennesker ut i verden uten å vite hvordan det kan utvikle seg, sier kommunaldirektør Kjell Wolff i Byrådsavdelingen for eldre, helse og frivillighet.

Bergen kommune avlyser utenlandsferier: – For stor risiko

Hvert år arrangerer Bergen kommune feriereiser i inn- og utland, men på grunn av smittefare knyttet til det nye coronaviruset har kommunen valgt å avlyse årets tur. – Vi holdt på å planlegge feriereise for utviklingshemmede. Nå var vi nødt til å ta stilling til om vi skulle bestille feriereiser eller ikke.


Fakkelstart uten publikum tilstede

Torsdag 12. mars starter fakkelstafetten som skal lade opp til de 32. olympiske sommerlekene i japanske Tokyo. Nå opplyser den greske OL-komiteen at seremonien hvor fakkelen tennes kommer til å bli avholdt uten publikum tilstede. I disse dager pågår i tillegg en diskusjon om man skal flytte lekene til høsten. (NRK)

Max von Sydow er død

SVT melder at den svensk-franske skuespilleren Max von Sydow er død, 90 år gammel. I løpet av sitt liv var von Sydow med i en lang rekke filmer, hvorav 13 av dem var regissert av den legendariske regissøren Ingmar Bergman. I de siste årene av hans liv var han også å se i «Star Wars: The Force Awakens» fra 2015 og tv-serien «Game of Thrones».

Max von Sydow är död

Han är känd för sina många och välspelade rollprestationer på scen och på vita duken, både i och utanför Sverige. Under sin långa karriär har Max von Sydow gestaltat allt från korsriddaren Antonius Block som spelar schack med Döden i «Det sjunde inseglet» (1957) till demonutdrivande katolsk präst i den amerikanska skräckfilmen «Exorcisten» (1973).

Publisert av: Anders Teslo

Familie med 3 multi-funksjonshemmede barn har ventet i to i

En flyktningfamilie fra Irak med tre multifunksjonshemmede barn har ventet i over to år på å bli tildelt en bostedskommune. Det er for lenge, mener både integreringsminister Trine Skei Grande (V) og stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har stilt et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) for å høre hva hun vil gjøre for å få fortgang i bosettingen av flyktninger ned funksjonsnedsettelser. Bakgrunnen for spørsmålet var en familie fra Irak som fikk oppholdstillatelse i Norge tidlig i desember 2017, men som ennå ikke er bosatt i en kommune. Foreldrene bor fortsatt på Sjøvegan asylmottak, mens de tre multifunksjonshemmede barna deres bor i det som nå er Senja kommune. Ifølge Andersens spørsmål har de ventet på felles bostedskommune i over to år, og ingen kommuner har så langt sagt ja til å bosette dem.

«Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at personer med store funksjonsnedsettelser og store helseutfordringer blir bosatt, og vil regjeringen vurdere endringer i integreringsordningen eller i kommunenes inntektssystem som kompenserer for varige utgifter slik at bosetting for flyktninger med store helseutfordringer blir bosatt raskt?» spør Andersen.

«Etter fem år legger jeg til grunn at flyktninger mottar tjenester på linje med andre innbyggere, uten særskilt finansiering av staten», påpeker Grande. Av de 4822 flyktningene som ble bosatt i 2019, ble 95 prosent bosatt innen seks måneder. «Det er god måloppnåelse, når vi sammenligner med tidligere år», skriver Grande. Statsråden viser til at kommunene noen ganger trenger tid til å skaffe bolig og legge til rette tjenester for flyktninger med funksjonsnedsettelser.

Mener funksjonshemmede flyktninger venter for lenge i mottak

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har stilt et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) for å høre hva hun vil gjøre for å få fortgang i bosettingen av flyktninger ned funksjonsnedsettelser. Bakgrunnen for spørsmålet var en familie fra Irak som fikk oppholdstillatelse i Norge tidlig i desember 2017, men som ennå ikke er bosatt i en kommune.

  • 1
  • 2
Levert av Ascentia AS