Måned: april 2019

Dansestykke om nedsatt funksjonsevne


I forestillingen «Struggle by proxy», som skal spilles i Bærum Kulturhus mellom 25-26. april, skal tre dansere prøve å etterligne bevegelsene til personer som har Celebral parese. 

Stykkets koreograf, Hege Hagenrud, vil med stykket ta opp følgende spørsmål: Går det an å etterligne bevegelsene til en funksjonshemmet person uten å krenke noen? Videre skriver Bærum kulturhus’ følgende om stykket: «Med dokumentarismens grep manøvrerer Hege Haagenrud seg gjennom en undersøkelse av hvor langt hun som koreograf kan gå inn i et annet menneskes sårbarhet. Hun har en fasinasjon for det ufrivillig eksponerte, det vi ikke vedkjenner oss at fremkaller skam og ubehagelig tiltrekning. I denne forestillingen følger hun spørsmålene om man, ved å iscenesette andres dysfunksjon, kan tråkke over i det etisk betenkelige, ved å dra andre med seg, helt enkelt. Og hjelper det at forestillingen beskriver hendelsene med et blikk rettet mot henne selv, slik at det kan gå i koreografens disfavør?»

Les hele saken: https://baerumkulturhus.no/hege-haagenrud-struggle-proxy

Publisert av: Anders Teslo

Frykter at Glenne Autismesenter blir nedlagt

I en kronikk i Tønsbergs Blad mener Sondre Bogen-Straume at tilbudet for autister i Vestfold vil bli svekket dersom Glenne Autismesenter blir nedlagt. Han er selv autist, og styremedlem i Autismeforeningen Vestfolds fylkeslag.

I starten av artikkelen forteller Bogen-Straume at 2. april – også kjent som FNs autismedag – er spesiell for autister og deres pårørende i Vestfold. Så spør han: «Hvorfor? Fordi Sykehuset i Vestfold (SiV) nå er i en prosess med å avgjøre hva som skal skje med Glenne Autismesenter. Klinikksjef Inger Meland Buene har lovet at Glenne skal bestå mer eller mindre som det er i dag, men det er mulig at de blir flyttet fra å være en egen klinikk til å bli en avdeling for BUPA eller voksenpsykiatrien.

Videre skriver han: «Dette mener Autismeforeningen i Vestfold vil kunne bidra til at vårt tilbud blir betydelig svekket. Vi vet at kunnskapen om autisme er av betydelig varierende kvalitet rundt om i helsevesenet, NAV, kommune og andre offentlige tjenestetilbydere. Et skremmende eksempel på dette er hvordan barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) for under ett år siden klarte å stille diagnosen Asperger med moderat psykisk utviklingshemming, en diagnosekombinasjon som på ingen måte er mulig da asperger krever en IQ over 75 mens psykisk utviklingshemming er definert ved en IQ under 75.

Avslutningsvis i artikkelen kommer det litt folkeopplysning om autisme fra Bogen-Straume: «Autisme er en spektrumstilstand, altså heter det på fagspråket autismespekterforstyrrelse. Det at det er et spekter, kontinuum, betyr at det finnes mennesker som er betydelig og i en del tilfeller også er psykisk utviklingshemmet, men også høyt intelligente personer som Tempel Grandin og muligens Einstein og sir Isac Newton.»

Les hele saken: https://www.tb.no/helse/psykisk-helse/ungdom/a-legge-ned-glenne-autismesenter-som-egen-klinikk-vil-svekke-helsetilbudet-vart/o/5-76-1027544#am-commentArea

Publisert av: Anders Teslo

Den internasjonale autisme-dagen

I dag, tirsdag 2. april, er det den internasjonale dagen for autisme, og flere steder i verden markeres dagen ved å belyse kjente landemerker i blått, som for eksempel Det hvite hus i Washington og pyramidene i Giza.

Den internasjonale autismedagen har siden 2008 blitt markert hvert år i FN-bygningen i New York, og medlemlandene – deriblant Norge – oppfordres til å øke bevisstheten rundt autisme. I de senere årene har det ved hver markering blitt tatt opp et tema knyttet til autisme, og temaet har blitt fastsatt av FN. Eksempler på temaer som har blitt tatt opp er «Empowering women and girls with autism» (2018), «Toward Autonomy and Self-Determination» (2017) og «Autism and the 2030 Agenda: Inclusion and Neurodiversity» (2016). Årets tema er «Assistive Technologies, Active Participation».

En av de som slår et slag for autismedagen er Therese Hongrø, som i en kronikk i dagens VG skriver om hverdagen som mor til en sønn med autisme. I kronikken kan man lese at «Autisme er krevende og fascinerende. Vår gutt holdes et øye med hvert våkne sekund. Han har et utrolig energinivå som heldigvis får godt utløp på skolen til hverdags. Han har stor kunnskapstørst og søker mer kunnskap om det som interesserer ham.». I mangel på informasjon om autisme, opprettet Hongrø Facebook-gruppen «Autismeforeldre i Norge».

Les hele kronikken: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/qL68R0/autisme-dagen-den-beste-kuren-for-autisme-er-aksept-kjaerlighet-og-trygghet?utm_source=vgfront&utm_content=row-7

Por mer informasjon om den internasjonale autismedagen: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Autism_Awareness_Day

Publisert av: Anders Teslo

Levert av Ascentia AS