Måned: januar 2018

Reagerer på slitte lokaler på Røbekk

I et leserinnlegg i Romsdals Budstikke gir Matthias Engel ros til Fylkesmannen for at han 11. januar fastslo at lokalene på Røbekk sykehjem utenfor Molde ikke er egnet for avlastning av utviklingshemmede barn. 

 Engels sønn har i snart 4 år fått avlastning på sykehjemmet. Han har autisme, og trenger trygge og gode rammer å forholde seg til, men det har ikke vært enkelt, snarere tvert imot. Sykehjemmet er uoversiktlig,  med lange, trange ganger og kroker, samt trapper. Engel berømmer personalet for å ha tilpasset sykehuset til barnas beste, men legger samtidig til at «faglig kompetanse og dedikert omsorg kan ikke kompensere for et uegnet bygg».

Molde

Les mer

Når Lydia synger, lærer Bo å snakke

2 år gamle Bo har Downs syndrom, og er veldig glad i å høre på storesøsteren hans, Lydia, når hun spiller gitar og synger. Det har ført noe spesielt med seg. 

Hver gang Lydia synger for Bo, prøver hun å lære ham ord i sangene hun synger – og han følger etter så godt han kan. Moren deres, Amanda Bowman Gray, ble så stolt over dem begge at hun bestemte seg for å filme Lydia og Bo mens Lydia fremfører  «You Are My Sunshine», for så å legge klippet ut på Facebook. I etterkant har klippet blitt sett av over 25 millioner, og Amanda mener at videoen understreker hvor viktig musikkterapi kan være for barn med Downs syndrom.

Se videoen på TV2.no:

Sett av 25 millioner: Slik lærer hun lillebroren å snakke

Alle ordene to år gamle Bo kan, har han lært seg fra søsterens sang. Morens video har fått stor oppmerksomhet etter at den ble lagt ut på Facebook, der hun understreker viktigheten av musikkterapi for at den lille gutten med Downs syndrom skal lære seg nye ord.

Publisert av Anders Teslo

Down syndrom

Kritisk til samlokalising av utviklingshemmede

I en kronikk i Budstikka som sto på trykk på lørdag, kommer NFUs lokallag i Bærum med kritikk av kommunens plan om legge ned 6 avlastningshjem- og barneboliger. Som erstatning vil det bli bygget en institusjon med 35 plasser som skal ligge i nærheten av Haug skole og ressurssenter på Hosle.

Lokallaget mener at man med dette beveger seg bort fra HVPU-reformens målsetting, som, da den ble iverksatt ved årsskiftet 1990/1991, var å integrere utviklingshemmede i lokalmiljøet, samt å legge ned institusjonene. Med den nye institusjonen vil aktiviteter, avlastning og bolig skje innenfor et avgrenset område, og lokallaget mener at de ser endringene allerede. «Flere bofellesskap for utviklingshemmede bestiller nå mat fra Storkjøkkenet. Det tenkes gruppe.» heter det i artikkelen, og videre står det: «Bor du i en samlokalisert bolig hvor noen av beboerne ikke kan være med å lage middagen, så vil dette gå ut over dem som eventuelt kan lage mat eventuelt med noe veiledning.» Her mener NFU at «alle med utviklingshemming som har glede av å gå til butikken, må få lov til dette. Handling bidrar til aktivisering og deltagelse på arenaer der andre innbyggere møtes.»

Bærum, NFU, Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Les mer

Kristin nektes erstatning etter hennes sønns død

I 2012 opplevde Kristin Askerud at sønnen hennes, Sindre, døde på sykehuset som en følge av feilbehandling. I etterkant har hun fått påvist posttraumatisk stresslidelse (PTSD), men til tross for dette vil ikke staten gi henne erstatning for de psykiske påkjenningene hun måtte gå igjennom da sønnen hennes døde.

Historien starter i Vestfold i april 2012. Sindre er 15 år, har Downs syndrom, og han har ikke språk. I de siste ukene har han kastet opp og har diaré, og på sykehuset blir det klart at Sindre har mellomgulvbrokk, og det blir bestemt at han skal sendes til Ullevål universitetssykehus med ambulanse. Men på veien mot Oslo oppstår det problemer. Sindre klarer å rive ut en sonde, og sykehuset blir forklart at de må sette inn en ny. Men dette blir ikke gjort, og i tillegg blir Sindre utagerende, og han har store smerter.

Les mer

30 år siden Dissimilis fikk Spellemannsprisens hederspris for 1987

I dag er det 30 år siden Dissimilis ble tildelt Spellemannprisens hederspris for 1987 – og dette var første gang en såpass høythengende pris gikk til en gruppe bestående av utviklingshemmede. 

Spellemannprisutdelingen for 1987 fant sted lørdag 16. januar 1988, og stedet var Chateau Neuf i Oslo. Rita Westvik ledet utdelingen, og norsk musikklivs «grand old man», Egil Monn-Iversen (1928-2017), dirigerte Spellemann-orkesteret, som besto av 14 medlemmer. Under utdelingen fikk man gjesteopptredener av bl.a. Sissel Kyrkjebø (Årets Spellemann 1986), bandet Dance With a Stranger og trompetisten Ole Edvard Antonsen, mens «Reidar», spilt av Øyvind Blunck, sto for de humoristiske innslagene. Han og hans store idol, Samantha Fox, delte for øvrig ut prisen for beste barneplate, som var en av 11 priser som ble delt ut denne kvelden.

Les mer

Levert av Ascentia AS