Måned: oktober 2017

Regjeringen setter av 15 millioner kroner ekstra i neste års budsjett til 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede. Generalsekretæren i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, (FFO) Lilly Ann Elvestad mener at alle  tiltak er bra. Men hun tviler på at 15 millioner og 125 VTA- plasser er tilstrekkelig. Man er uansett ikke i mål med denne bevilgningen sier hun til NTB.

Emneord: , ,

Les mer