125 nye tiltaksplasser til funksjonshemmede

Regjeringen setter av 15 millioner kroner ekstra i neste års budsjett til 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede. Generalsekretæren i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, (FFO) Lilly Ann Elvestad mener at alle  tiltak er bra. Men hun tviler på at 15 millioner og 125 VTA- plasser er tilstrekkelig. Man er uansett ikke i mål med denne bevilgningen sier hun til NTB.

Ordningen skal gi et tilbud til uføre som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. I tillegg til 15 ekstra millioner går regjeringen inn for å omdisponere 11 millioner til et treårig forsøk med VTA  i kommunal regi, nesten 75 plasser. Siden regjeringsskiftet i 2013 har det vært en økning på 500 plasser  i VTA- ordningen. I 2017 er det 9700 VTA-plasser, som altså skal opp til 9825 neste år. – Vi er kritiske til en kommunal forsøksordning. Sentralt er det allerede på plass et godt samarbeid mellom NAV og tiltaksbedriftene. Vi er usikre på kvaliteten og innholdet i et kommunalt tilbud,  sier Elvestad.

Utviklingshemmede  og andre personer som trenger varig tilrettelagt arbeid har mye å bidra med, sier Anniken Hauglie (H), som denne uka var i Moss  og besøkte en VTA- bedrift. – For å møte framtidens behov for velferd og tjenester, trenger vi flest  mulig i arbeid, mener Hauglie.

– Ei 22 år gammel jente, som hadde fått en tøff start på livet, fortalte om hvordan hun blomstret når hun fikk være på en trygg arbeidsplass med tett oppfølging. Nå er hun på vei  ut i ordinært arbeid. Det forteller meg at det bor uendelig mye i hver  og en, bare vi tilrettelegger for dem som har behov for det, sier statsråden.

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

Emneord: , ,

Kommentarer (3)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.