1000 utviklingshemmede sitter i fengsel

En av ti som sitter  i fengsel for ulike lovbrudd  er utviklingshemmede. I de aller fleste tilfellene  har ingen oppdaget at de er det. Erik Søndenaa  (forsker ved kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels og rettspsykiatri) er ekspert på kriminelle utviklingshemmede. Flere andre forskere som har snakket med innsatte kan bekrefte det samme.  

NRK har tidligere fortalt om en sterkt utviklingshemmet mann som skal ha blitt utnyttet seksuelt av andre innsatte ved Ila fengsel. 2 av 3 innsatte med utviklingshemning er ikke blitt oppdaget eller får riktig oppfølging i fengslene. De blir ikke rehabilitert men overlatt til seg selv. De blir isolert og får ikke delta i fengslenes ulike aktiviteter sammen med andre innsatte. Sannsynligheten for at denne gruppen vil begå nye kriminelle handlinger etter løslatelse blir derfor stor, viser forskningsrapporten.

Gruppen faller mellom to stoler. Den manglende kunnskapen gjør at situasjonen ikke bedres for de utviklingshemmede i fengsel. – Dette er ikke en gruppe som presser seg frem, sier forskeren. De har ofte store private problemer å hanskes med, og er dårligere på å kreve rettighetene sine som straffedømte. Ofte skjønner de heller ikke at de har gjort noe som er kriminelt engang. Mange fagpersoner som NRK har vært i kontakt med kjenner seg igjen i Søndenaas forskning.Spesialrådgiveren, Randi Rosenquist ved Ila fengsel og forvaringsanstalt sier tallene til forskeren stemmer godt overens med situasjonen på Ila. Hun sier videre at de utviklingshemmede er en veldig problematisk gruppe å forholde seg til. De ansatte ved norske fengsler ser at de utviklingshemmede ikke slutter å være som de er innenfor murene.

Les hele saken på NRK.no:

– 1000 fanger i norske fengsler er utviklingshemmet

Det sier Erik Søndenaa, forsker ved kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels – og rettspsykiatri på Brøset i Trondheim. Han er en av Norges fremste eksperter på kriminelle utviklingshemmede og har gjennomført en omfattende studie blant innsatte i norske fengsler, som viser at én av ti er psykisk utviklingshemmede.

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen