Våre verdier

Mangfold, forventning, stolthet!

MANGFOLD
Arbeidstakerne er vår viktigste ressurs, og også vårt eksistensgrunnlag. Selv om vi har ulike funksjoner, har vi lik verdi. Empo skal sørge for at alle får muligheten til utvikling.

FORVENTNING
Vi er her for å bidra, for å lykkes, for å vokse og for å skape verdier. Vi skal forvente mye av arbeidsdagen, og andre skal forvente mye av oss.

STOLTHET
Alle i Empo gjør en viktig jobb. Hver eneste dag. Fornøyde kunder og arbeidstakere gir oss styrke og stolthet.

Visjon
Empo mener annerledeshet er en styrke. Vi jobber for en fremtid hvor annerledeshet verdsettes og respekteres i samfunn og næringsliv.

Formål
Empo skal tilby tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Empo skal gjennom sin virksomhet bidra til å styrke og aktivere arbeidstakernes egne ferdigheter, slik at de erverver seg nødvendige ferdigheter for å kunne mestre hverdagen. Empo skal bidra til større forståelse og aksept for tilrettelagt arbeid hos bedrifter i Ski og Omegn og i befolkningen generelt. Arbeidstilbudet i avdelingene Produksjon og TV er Empos virkemidler for å nå dette formålet.

Målsettinger
Empo’s merkevare skal være retningsgivende og til inspirasjon for landets vekstbedrifter.

Empo skal gjennom sin virksomhet sørge for å være NAV`s foretrukne leverandør av lokale attføringstjenester.

Empo skal bidra til at tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid fortsatt inkluderes i arbeidslinjen.

replica watches for sale  replica rolex watches  fake breitling watches  replica omega watches  replica cartier watches  replica tag heuer watches