Empo media

Empo media er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Empo er de fire første bokstavene i det engelske ordet «empowerment», som handler om å finne styrken i seg selv. I tillegg minner Empo oss på empati og positivitet. – begge deler er verdier vi ønsker å formidle.

  • Vi vil skape debatt, engasjement og nysgjerrighet
  • Vi vil gi opplevelse og kunnskap – til ettertanke og underholdning.
  • Vi vil bygge ned fordommer og skape gode forbilder.
  • Vi vil tilby spennende arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming.

Empo media er en del av tiltaksbedriften Empo i Ski i Akershus. Les mer om Empos verdier her.

Empo AS er et aksjeselskap, heleid av Ski kommune.

Teamarbeid

I Empo media jobber vi sammen i team, uavhengig av om vi har en utviklingshemming, er i arbeidspraksis eller ordinært ansatt.

Arbeidsdagen starter med å oppdatere seg på nyheter gjennom aviser, internett eller via tv-nyheter. Deretter samles hele avdelingen til redaksjonsmøte. Der diskuterer vi reportasjeideer, nyheter og fordeler dagens arbeidsoppgaver.

Historikk

Empo AS i Ski (tidligere Ski Pro) fikk høsten 2008 midler fra regjeringen til å starte en riksdekkende tv- kanal med utviklingshemmede medarbeidere. Empo fikk midlene i samarbeid med TV Follo. Den 27. august 2009 sendte Empo TV sin første sending på Frikanalen og på web-tv.

Femårig prosjekt

Arbeids- og velferdsdirektoratet bevilget støtte til Empo TV som et femårig prøveprosjekt fra 2008-2013. I 2014 og 2015 fikk Empo TV bevilget midler fra BUF-dir. Prosjektet drives som en avdeling av Empo. Fra 2017 brukes betegnelsen Empo media på avdelingen.

VTA

Empo media har 20 arbeidsplasser. 15 av plassene er forbeholdt mennesker med utviklingshemming, mens kriteriet for de 5 andre plassene er at man må ha en uføretrygd. (VTA-stillinger). Arbeidsoppgavene er journalistikk, programledelse, fjernsynsfoto, lyssetting, lydteknikk, redigering og animasjonsfilm.

Ordinært ansatte

Avdelingen har tre ordinært ansatte på fulltid.

Presseetikk

Empo media jobber etter vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Føler du deg dårlig behandlet av oss, vær vennlig å ta kontakt med redaksjonen. Pressens faglige utvalg behandler klager om presseskikk.

 

 

replica watches for sale  replica rolex watches  fake breitling watches  replica omega watches  replica cartier watches  replica tag heuer watches