Empo media

Empo media er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Empo er de fire første bokstavene i det engelske ordet «empowerment», som handler om å finne styrken i seg selv. I tillegg minner Empo oss på empati og positivitet. – begge deler er verdier vi ønsker å formidle.

  • Vi vil skape debatt, engasjement og nysgjerrighet
  • Vi vil gi opplevelse og kunnskap – til ettertanke og underholdning.
  • Vi vil bygge ned fordommer og skape gode forbilder.
  • Vi vil tilby spennende arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming.

Empo media er en del av tiltaksbedriften Empo i Ski i Akershus. Les mer om Empos verdier her.

Empo AS er et aksjeselskap, heleid av Ski kommune.

Teamarbeid

I Empo media jobber vi sammen i team, uavhengig av om vi har en utviklingshemming, er i arbeidspraksis eller ordinært ansatt.

Arbeidsdagen starter med å oppdatere seg på nyheter gjennom aviser, internett eller via tv-nyheter. Deretter samles hele avdelingen til redaksjonsmøte. Der diskuterer vi reportasjeideer, nyheter og fordeler dagens arbeidsoppgaver.

Historikk

Empo AS i Ski (tidligere Ski Pro) fikk høsten 2008 midler fra regjeringen til å starte en riksdekkende tv- kanal med utviklingshemmede medarbeidere. Empo fikk midlene i samarbeid med TV Follo. Den 27. august 2009 sendte Empo TV sin første sending på Frikanalen og på web-tv.

Femårig prosjekt

Arbeids- og velferdsdirektoratet bevilget støtte til Empo TV som et femårig prøveprosjekt fra 2008-2013. I 2014 og 2015 fikk Empo TV bevilget midler fra BUF-dir.

VTA

Empo Media har 20 arbeidsplasser. 15 av plassene er forbeholdt mennesker med utviklingshemming, mens kriteriet for de 5 andre plassene er at man må ha en uføretrygd. (VTA-stillinger). Arbeidsoppgavene er blant annet journalistikk, nyhetsredigering, programledelse, fjernsynsfoto, lyssetting, lydteknikk, redigering og animasjonsfilm.

Ordinært ansatte

Avdelingen har tre ordinært ansatte på fulltid.

Presseetikk

Empo Media jobber etter vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Føler du deg dårlig behandlet av oss, vær vennlig å ta kontakt med redaksjonen. Pressens faglige utvalg behandler klager om presseskikk.

 

 

replica watches for sale  replica rolex watches  fake breitling watches  replica omega watches  replica cartier watches  replica tag heuer watches