Om Empo

Empo AS ble etablert som Ski Produksjonsservice AS i 1990, for å gi tilrettelagt arbeid til mennesker som vanskelig kan nyttiggjøre seg ordinært arbeid eller faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

NAV

Empo er godkjent av NAV som tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak.

Eier

Empo AS er heleid av Ski kommune.

Ordføreren er selskapets generalforsamling. Kommunestyret og Rådet for likestilling av funksjonshemmede velger h.h.v. 3 og 1 styremedlem. Det siste styremedlemmet velges av de ansatte.

Styret

Styreleder: Gunnar Wedde

Nestleder: Jarle Holtet-Lid

Styremedlemmer: Ernst Robert Gjertsen, Mette Feie Haram

Ansattes representant: Jonny Uvaag

 

 

replica watches for sale  replica rolex watches  fake breitling watches  replica omega watches  replica cartier watches  replica tag heuer watches